home


Kijk voor alle voorgaande edities in het archief!

 

Ons Blad


 

Welkom op de website van Ons Blad, een initiatief van de Stichting Wijkraad Bosrijk Tilburg.

Bosrijk is de naam van de gezamenlijke wijken, De Reit, Wandelbos en Het Zand.
Op deze website vindt u informatie en de toegang tot de aanmelding van zoekertjes en activiteiten/evenementenagenda die in Ons Blad te gepubliceerd zullen worden.
 

Heeft u kopij of een onderwerp voor een volgende uitgave?
Lever uw kopij vòòr de uiterste aanleverdatum (klik hier voor de deadlines) aan: redactie@onsbladtilburg.nl
Zie de voorwaarden op de bladzijde "aanleveren materiaal" - "aanleveren kopij"Wilt u adverteren in Ons Blad? U vindt het contract en de gegevens voor aanleveren op de bladzijde "aanleveren materiaal" - "aanleveren advertenties"Ons Blad bestaat ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking in
de wijk. Op ieder niveau. Ook u kunt helpen het effect te vergroten door
de redactie op de hoogte te houden van activiteiten in de wijk die voor
een grotere groep bewoners nuttig en belangrijk kan zijn. Dit geldt voor
o.a. bewoners, bestuurders en organisatoren.

Help mee Ons Blad een breed draagvlak te geven in de wijk Bosrijk.

Heeft u een zaak of bedrijf in de wijk? Denk eens aan adverteren. Voor de prijs hoeft u dat niet te laten. In geen andere krant kunt u full colour adverteren voor zo weinig geld.

Ons Blad zoals dat bij u in de bus gaat vallen/is gevallen.
Heeft u Ons Blad niet ontvangen?
Op de pagina "contact" vindt u het adres om dat door te geven

 

Klik op de afbeelding voor de digitale versie.