home


 

 

 


Ons Blad is voorbij. Helaas bleek er bij de wijkraad, de bij de wijk betrokken

organisaties en bij de bewoners onvoldoende draagvlak te bestaan.